ec-21-27

Akademija strukovnih studija Južna Srbija dobila Erazmus povelju

Akademija strukovnih studija Južna Srbija je nakon uspešne aplikacije dobila Erazmus povelju za visoko obrazovanje koju dodeljuje Evropska komisija. Erazmus povelja predstavlja akreditaciju bez koje visokoškolske ustanove ne mogu da konkurišu i učestvuju u projektima Erazmus+ programa i pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje. Povelja koju je naša Akademija dobila važi za period 2020-2027. godine i pruža mogućnost za:

  • Realizaciju mobilnost studenata u svrhu učenja i obavljanja stručne prakse na nekoj od visokoškolskih ustanova ili organizacija u zemljama EU i punopravnih članica Erazmus programa (naša zemlja je punopravni član od 2019. godine)
  • Realizaciju mobilnosti nastavnika i zaposlenih u cilju izvođenja nastave ili usavršavanja
  • Aplikaciju i realizaciju projekata koji su finansirani u okviru Erazmus+ programa

Dobijanje Povelje je veliko priznanje (i obaveza) za našu instituciju i prilika za sve studente i zaposlene da na najbolji mogući način iskoriste mogućnosti koje Erazmus program pruža. Naša Akademija u ovom trenutku ima dva odobrena projekta Erazmus KA103 mobilnosti sa čijom realizacijom će se nastaviti čim se za to stvore uslovi nakon završetka epidemije Covid-19.

Comments are closed.