IMG_1397

AССЈС на Kick-off састанку пројекта MASSTER у Трисдорфу (Немачка)

Председник наше Академије др Предраг Стаменковић и помоћник председника др Драган Стојановић, учествовали су на Kick-off састанку у оквиру пројекта MASSTER као представници партнера на пројекту. Састанак је организовао пројектни координатор Универзитет примењених студија у Трисдорфу (Немачка). Kick-off састанак окупио је 13 партнера из Европе и Африке са циљем да се започне са имплементацијом пројектних активности кроз формирање пројектних тимова и дефинисање почетних пројектних задатака. Фокус самог пројекта MASSTER (Managing (South) Africa and Senegal Sustainability Targets through Economic-diversification of Rural-areas ) је на испуњењу циљева одрживости у Јужној Африци и Сенегалу путем економске диверсификације руралних подручја.

Comments are closed.