Нашој Академији одобрен пројекат – Regional Challenge Fund (RCF)

Регионални Challenge Fund (RCF) је објавио победничке апликације за свој програм грантова у оквиру Трећег позива, који се додељује за кооперативно стручно образовање као и за курсеве и обуке који воде до национално признатих сертификата дизајнираних у сарадњи између компанија и пружалаца струковног образовања.
Нашој Академији је одобрен пројекат под називом „Унапређење техничког и кадровског потенцијала кооперативних студијских програма Академије струковних студија Јужна Србија (Improvement of technical and human potential of cooperative study programs of the Academy of Vocational Studies South Serbia)“.
Реализацијом овог пројекта Академија струковних студија Јужна Србија, ће у великој мери унапредити своје потенцијале и то, како набавком нове опреме и адаптацијом простора, тако и подизањем кадровског капацитета у домену стручног образовања.
За грант се пријавило укупно 155 апликаната из свих земаља Западног Балкана, док је за финансирање одабрано укупно 35 пројеката, а RCF је за њихову реализацију издвојио 16,8 милиона евра.

Comments are closed.