IMG_1435

Пословно-техничка сарадња АССЈС и Ormo Yun Research and Development Center и Lebanteks d.o.o companies из Турске

Председник наше Академије др Предраг Стаменковић и директор турске компаније Ormo Yun Research and Development Center и Lebanteks d.o.o companies Ферхан Гебес потписали су данас у просторијама седишта АССЈС, уговоре о пословно техничкој сарадњи и о дуалном моделу студирања којима су регулисали међусобна права и обавезе наше будуће сарадње.
Постигнут је договор о заједничкој сарадњи у истраживањима, развоју, иновацијама, раду са студентима, дуалном моделу образовања, као и научно-стручној продукцији на тематским конференцијама и часописима у Србији и Турској.

Comments are closed.