1

Састанак поводом реализације пројекта мобилности ЕРАЗМУС+ КА131

Председник Академије др Предраг Стаменковић, присуствовао је састанку поводом потписивања уговора са учесницима конкурса мобилности у оквиру пројекта EPA3MYC+ 2022-1-RSO 1-KA131-HED-000066807. Академија у оквиру овог пројекта шаље укупно 27 запослених, како наставног особља за мобилности у сврху држања наставе, тако и наставнике и ненаставно особље на мобилност у сврху стручног усавршавања.
Председник је поделио са колегама, са свих одсека наше Академије, своја искуства приликом мобилности које је реализовао на Универзитету Јевле (Gävle) у Шведској, и на Универзитету USAMV у Клужу (Cluj-Napoca) у Румунији.
Руководилац Тима за међународну сарадњу АССЈС др Ђорђе Милтеновић, је дао детаљне инструкције око неопходних активности пре поласка, током боравка и након повратка свим учесницима конкурса, у погледу обавезних информација, документације и одговорности приликом реализације пројектних активности.

Comments are closed.