IMG_2671

Председник Академије др Предраг Стаменковић са сарадницима посетио Педагошки факултет Универзитета Св. Климент Охридски у Скопљу (Северна Македонија)

Председник Академије др Предраг Стаменковић, помоћник председника за развој и сарадњу са привредом др Јасмина Јовић, и руководилац Тима за међународну сарадњу АССЈС др Ђорђе Милтеновић, посетили су Педагошки факултет Универзитета Св. Климент Охридски у Скопљу (Северна Македонија).
Делегацију наше Академије примила је декан овог факултета проф. др Биљана Камчевска, као и продекани за финансије и науку, проф. др Весна Хорватовић и проф. др Розалина Попова Коскарова.
Овом приликом потписан је споразум о сарадњи између две високошколске институције што представља даљи допринос реализацији Стратегије интернационализације наше Академије. У овој Стратегији један од главних циљева је успостављање и проширење сарадње са реномираним високошколским установама са Европског образовног простора.
Договорена је и сарадња у вези издавачке делатности, међународних научних конференција као и размене студената и запослених преко пројекта Еразмус+.

Comments are closed.