Akademija strukovnih studija Južna Srbija

Red. BrojNAZIV DOKUMENTA O AKREDITACIJIBROJ DOKUMENTADATUM
 Uverenje o Akreditaciji visokoškolske ustanove – NOVO612-00-00623/5/2020-316.11.2021.

Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac

Red. BrojNAZIV DOKUMENTA O AKREDITACIJIBROJ DOKUMENTADATUM
 Uverenje o Akreditaciji visokoškolske ustanove 612-00-00012/9/2018-0330.10.2019. 
1. Uverenje o akreditaciji studijskog programa (OSS) za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskoj ustanovi 612-00-03473/2016-0627.10.2017. 
2.Uverenje o akreditaciji studijskog programa (SSS) za pripremni predškolski program 612-00-01140/2017-06 15.12.2017.