Нашој Академији одобрен пројекат ERASMUS+ KA 131-HED

Фондација Tempus објавила је резултате одабира пројектних пријава за пројекте мобилности у области високог образовања између држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму (KA131-HED).
Наша Академија је протеклих година реализовала велики број мобилности студената, наставног и ненаставног особља, чиме је значајно унапредила своје капацитете. Током овог периода реализован је и већи број долазних мобилности уважених колегиница и колега из иностранства.
Учешћем у овом програму и у позиву за 2024. годину, и реализацијом мобилности код наших партнера у иностранству настављамо са јачањем наше мреже партнерстава и унапређење људских ресурса наше високошколске установе.

Comments are closed.