Председник Академије струковних студија Јужна Србија

Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију

ds-265x265

Помоћник председника Академије за развој и сарадњу са привредом