Председник Академије струковних студија Јужна Србија

Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију

Помоћник председника Академије за развој и сарадњу са привредом