Извештај за писање реферата:

  • број xxxx/2023 од xx.xx.xx. године.

Стављен је на увид јавности xx.xx.xxx.године.

Приговори на исти могу се поднети до xx.xx.xxx. године.