Извештај за писање реферата:

  • број 597/2020 од 05.11.2020. године

Стављен је на увид јавности дана 05.11.2020. године.

Приговори на исти могу се поднети до 20.11.2020. године.

Извештаји за писање реферата:

  • број 570/2020 од 29.10.2020. године
  • број 572/2020 од 29.10.2020. године
  • број 573/2020 од 29.10.2020. године

Стављени су на увид јавности дана 30.10.2020. године.

Приговори на исте могу се поднети до 13.11.2020. године.

Извештај за писање реферата:

  • број 555/2020 од 26.10.2020. године

Стављен је на увид јавности дана 28.10.2020. године.

Приговори на исти могу се поднети до 12.11.2020. године.

Извештаји за писање реферата:

  • број 491/2020 од 08.10.2020. године
  • број 492/2020 од 08.10.2020. године

Стављени су на увид јавности дана 08.10.2020. године.

Приговори на исте могу се поднети до 23.10.2020. године.

Извештај за писање реферата:

  • број 398/2020 од 21.09.2020. године

Стављен је на увид јавности дана 07.10.2020. године.

Приговори на исти могу се поднети до 22.10.2020. године.