Извештај за писање реферата:

  • број 1186/2022 од 21.06.2022.године.

Стављен је на увид јавности 21.06.2022. године.

Приговори на исти могу се поднети до 28.06.2022. године.

Извештај Комисије за избор у звање асистента за ужу област Хемија и хемијска технологија можете погледати овде.

Извештај за писање реферата:

  • број 1187/2022 од 21.06.2022.године.

Стављен је на увид јавности 21.06.2022. године.

Приговори на исти могу се поднети до 21.07.2022. године.

Извештај Комисије за избор у звање наставника страног језика за ужу област Филолошке науке – страни језици и методика можете погледати овде.