Извештаји за писање реферата:

  • број 685 од 04.08.2020. године,
  • број 698 од 19.08.2020. године,
  • број 291 од 24.08.2020. године и
  • број 292 од 24.08.2020. године.

Стављени су на увид јавности дана 25.08.2020. године.

Приговори на исте могу се поднети до 09.09.2020. године.

Извештаји за писање реферата:

  • број 257 од 14.07.2020. године,
  • број 259 од 15.07.2020. године,
  • број 260 од 15.07.2020. године,
  • број 262 од 16.07.2020. године,
  • број 264 од 16.07. 2020. године и
  • број 273 од 17.07.2020. године.

Стављени су на увид јавности дана 17.07.2020. године.

Приговори на исте могу се поднети до 01.08.2020. године.