Академија струковних студија Јужна Србија

Ред. БројНАЗИВ ДОКУМЕНТА О АКРЕДИТАЦИЈИБРОЈ ДОКУМЕНТАДАТУМ
 Уверење о Акредитацији високошколске установе – НОВО612-00-00623/5/2020-316.11.2021.

Одсек Висока пословна школа Лесковац

Ред. БројНАЗИВ ДОКУМЕНТА О АКРЕДИТАЦИЈИБРОЈ ДОКУМЕНТАДАТУМ
 Уверење о акредитацији високошколске установе612-00018/11/2018-0302.08.2019. 
1.Уверење о акредитацији студијског програма мастер (МСС) ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И Е-БИЗНИС612-00129/9/2019-0329.09.2020
2.Уверење о акредитацији студијског програма (ССС) МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ НОВО612-00-00064/6/2022-0326.07.2022.
3.Уверење о акредитацији студијског програма (ССС) ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ И Е-ТРГОВИНА НОВО612-00-00056/8/2022-0309.09.2022.
4. Уверење о акредитацији студијског програма ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС 612-00-00565/2016-0627.01.2017. 
 Уверење о акредитацији студијског програма ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС– НОВО 612-00-00143/9/2023-0303.10.2023. 
5.Уверење о акредитацији студијског програма ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО612-00-00565/2016-0609.09.2016
 Уверење о акредитацији студијског програма ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО- НОВО612-00-00093/9/2023-0311.07.2023
6.Уверење о акредитацији студијског програма МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ612-00-00565/2016-0608.07.2016.
 Уверење о акредитацији студијског програма МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ– НОВО612-00-00198/9/2022-0324.01.2023
7.Уверење о акредитацији студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО612-00-00202/2015-0617.04.2015.
 Уверење о акредитацији студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО – НОВО612-00-00097/9/2021-0301.12.2021.
8.Уверење о акредитацији студијског програма МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ612-00-03444/2016-0630.06.2017.
 Допуна Уверења о акредитацији студијског програма (ОСС) МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ – ДУАЛ – НОВО612-00182/5/2021-0329.10.2021.

Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац

Ред. БројНАЗИВ ДОКУМЕНТА О АКРЕДИТАЦИЈИБРОЈ ДОКУМЕНТАДАТУМ
 Уверење о Акредитацији високошколске установе612-00-00075/7/2018-0329.05.2019. 
1. Уверење о акредитацији студијског програма ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 612-00-03288/2016-0619.05.2017. 
 Уверење о акредитацији студијског програма (ОСС) ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – НОВО 612-00-00180/4/2023-0321.11.2023 
2.Уверење о акредитацији студијског програма БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ612-00-03286/2016-0616.06.2017.
 

Уверење о акредитацији студијског програма ОСС БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ – НОВО

612-00-00212/4/2023-03 12.12.2023.
3.Уверење о акредитацији студијског програма ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО612-00-03285/2016-0626.05.2017.
 Допуна Уверења о акредитацији студијског програма ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО – НОВО612-00-00188/5/2021-0329.11.2021.
 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВОНОВО612-00-00203/4/2023-03 12.12.2023.
4.Уверење о акредитацији студијског програма МОДНИ ДИЗАЈН612-00-00035/16/2018-0306.03.2020.
5.Уверење о акредитацији студијског програма (МСС)-ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО612-00-00135/11/2018-0318.06.2019.
 6.Уверење о акредитацији студијског програма (МСС)- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 612-00-00136/8/2018-0318.07.2019.
7.Уверење о акредитацији студијског програма (МСС)- ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ – НОВО612-00-00010/7/2019-0319.07.2021.