Академија струковних студија Јужна Србија

Ред. БројНАЗИВ ДОКУМЕНТА О АКРЕДИТАЦИЈИБРОЈ ДОКУМЕНТАДАТУМ
 Уверење о Акредитацији високошколске установе – НОВО612-00-00623/5/2020-316.11.2021.

Одсек за пословне студије Лесковац

Ред. БројНАЗИВ ДОКУМЕНТА О АКРЕДИТАЦИЈИБРОЈ ДОКУМЕНТАДАТУМ
 Уверење о акредитацији високошколске установе612-00018/11/2018-0302.08.2019. 
1.Уверење о акредитацији студијског програма мастер (МСС) ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И Е-БИЗНИС612-00129/9/2019-0329.09.2020
2. Уверење о акредитацији студијског програма ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС 612-00-00565/2016-0627.01.2017. 
3.Уверење о акредитацији студијског програма ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО612-00-00565/2016-0609.09.2016
4.Уверење о акредитацији студијско програма МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ612-00-00565/2016-0608.07.2016.
5.Уверење о акредитацији студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО612-00-00202/2015-0617.04.2015.
6.Уверење о акредитацији студијског програма МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ612-00-03444/2016-0630.06.2017.
 Допуна Уверења о акредитацији студијског програма (ОСС) МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ – ДУАЛ – НОВО612-00182/5/2021-0329.10.2021.

Одсек студија за васпитаче Бујановац

Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац

Одсек за пословне студије Блаце

Ред. БројНАЗИВ ДОКУМЕНТА О АКРЕДИТАЦИЈИБРОЈ ДОКУМЕНТАДАТУМ
 Уверење о Акредитацији високошколске установе612-00-03498/2016-0609.02.2018. 
1.  Уверење о акредитацији студијског програма РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 612-00-03500/2016-0626.05.2017. 
2. Уверење о акредитацији студијског програма ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО612-00-03501/2016-0626.05.2017.
3. Уверење о акредитацији студијског програма ПОРЕЗИ И ЦАРИНА612-00-03502/2016-0626.05.2017.
4. Уверење о акредитацији студијског програма ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА612-00-03503/2016-0626.05.2017.
5.Уверење о акредитацији студијског програма ТУРИЗАМ612-00-03499/2016-0626.05.2017.
6.Уверење о акредитацији студијског програма (ССС) – ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ-НОВО612-00-00400/5/2020-03 08.06.2021. 
7.Уверење о акредитацији студијског програма (ССС) – САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАЦИЈАМА – НОВО612-00-00131/5/2019-03 28.04.2021.
8.Уверење о акредитацији студијског програма (ССС) – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА – НОВО612-00-00130/5/2019-03 28.04.2021.
9.Уверење о акредитацији студијског програма (МСС) – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ – НОВО612-00-00090/9/2021-0426.10.2021.