Далибор Цакић

Мејл: sekretar@akademijajs.edu.rs

Тел:  016/3104-864 локал 102

Анђелика Димитријевић

Мејл: javnenabavke@akademijajs.edu.rs

Тел: 016/3104-864 локал 105

Гордана Тонић

Мејл: pravniposlovi@akademijajs.edu.rs

Тел: 016/3104-864 локал 101