Далибор Цакић

Мејл: sekretar@akademijajs.edu.rs

Тел:  016/254961 локал 118

Анђелика Димитријевић

Мејл: javnenabavke@akademijajs.edu.rs

Тел: 016/254/961 лок.118

Гордана Тонић

Мејл: pravniposlovi@akademijajs.edu.rs

Тел: 016/254/961 лок.118