Студентски парламент је орган Академије који заступа и штити права и интересе свих студената Академије и разматра питања и активности у интересу студената Академије, у складу са законом.
Рад Студентског парламента је јаван.

Одлука о конституисању Студентског парламента АССЈС

Одлука о избору председника Студентског парламента АССЈС