Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Конкурс је објављен у Службеном гласнику РС број 70 од 13.07.2021. год. са роком пријаве од осам дана. 

Детаље о конкурсу можете погледати овде.