КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа на АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА са седиштем у Лесковцу

Конкурс је објављен у      број        од      .год.са роком пријаве од     дана.

Детаље конкурса можете погледати овде.