КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа на АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА са седиштем у Лесковцу

Конкурс је објављен у Службеном гласнику број  од  год. са роком пријаве од  дана.

Детаље конкурса можете погледати овде