КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа на АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА са седиштем у Лесковцу

Конкурс је објављен у Службеном гласнику РС број 96 од 8.10. 2021. год.са роком пријаве од десет радних дана.

Детаље конкурса можете погледати овде.