Представници Одсека Висока пословна школа Лесковац 

Представници студената

  • Анастасија Јоргачевић – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац