Основне струковне студије

 • Пословна информатика и е-бизнис
 • Финансије, рачуноводство и банкарство
 • Менаџмент бизниса и логистике
 • Туризам и угоститељство
 • Менаџмент технологије хране и гастрономије
 • Менаџмент технологије хране и гастрономије – модул дуалног модела образовања

Специјалистичке струковне студије

 • Дигитални маркетинг и е-трговина
 • Менаџмент технологије хране и гастрономије 

Мастер струковне студије

 • Пословна економија и е-бизнис

Основне струковне студије

 • Основне струковне студије за образовање васпитача за рад предшколским установама

Специјалистичке струковне студије

 • Специјалистичке струковне студије за припремни предшколски програм

Мастер струковне студије

Струковни мастер васпитач

Основне струковне студије

 • Текстилна хемија и заштита животне средине
 • Безбедност радне и животне средине
 • Текстилно инжењерство
 • Модни дизајн

Мастер струковне студије

 • Текстилно инжењерство
 • Заштита животне средине
 • Дигитални дизајн одеће