Основне струковне студије

 • Пословна информатика и е-бизнис
 • Финансије, рачуноводство и банкарство
 • Менаџмент бизниса и логистике
 • Туризам и угоститељство
 • Менаџмент технологије хране и гастрономије

Мастер струковне студије

 • Пословна економија и е-бизнис

Основне струковне студије

 • Воћарство и виноградарство
 • Ратарство и повртарство
 • Заштита биља
 • Сточарство
 • Прехрамбена технологија

Мастер струковне студије

 • Биотехнологија

Основне струковне студије

 • Основне струковне студије за образовање васпитача за рад предшколској установи
 • Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима

Специјалистичке струковне студије

 • Специјалистичке струковне студије за припремни предшколски програм

Основне струковне студије

 • Текстилна хемија и заштита животне средине
 • Безбедност радне и животне средине
 • Текстилно инжењерство
 • Модни дизајн

Мастер струковне студије

 • Текстилно инжењерство
 • Заштита животне средине

Основне струковне студије

 • Рачунарство и информатика
 • Финансије и рачуноводство
 • Порези и царина
 • Пословна економија
 • Туризам