Председник Савета
Заменик председника Савета

Представници оснивача

 • Зоран Димитријевић
 • Милица Ристић Цакић, мастер економиста
 • проф. др Снежана Илић Стојановић
 • Ивица Станимировић, дипл. саобраћајни инжењер – мастер
 • Јелена Станковић, мастер економиста
 • Данијела Јовановић, професор историје

Представници наставног особља 

 • мр Жаклина Анђелковић – Одсек Висока пословна школа Лесковац
 • спец. Тома Дашић – Одсек Висока пословна школа Лесковац
 • мр Јовица Цветковић – Одсек Висока пословна школа Лесковац
 • др Небојша Ристић – Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац
 • мр Светомир Голубовић – Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац (Председник Савета)
 • др Миодраг Шмелцеровић – Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац
 • др Александра Јанковић – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац (Заменик председника Савета)
 • Часлав Стоиљковић – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац
 • др Ранђел Стошић – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

Представници ненаставног особља

 • Светлана Маринковић –  Одсек Висока пословна школа Лесковац
 • Ана Илић – Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац
 • Југослав Михајловић – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

Представници студената

 • Вукашин Ганић – Одсек Висока пословна школа Лесковац
 • Стефан Миленковић – Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац
 • Катарина Тодоровић – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац