Председник Савета
  • мр Светомир Голубовић, предавач, Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац

Представници оснивача

 • мр Бранкица Стаменковић 
 • Јелена Станковић
 • Милица Ристић Цакић
 • Ана Петковић
 • Ивица Станимировић
 • Ана Радојевић

Представници наставног особља – Одсек Висока пословна школа Лесковац

 • мр Жаклина Анђелковић
 • спец. Тома Дашић

Представници наставног особља – Одсек за пољопривредно прехрамбене студије Прокупље

 • др Југослав Трајковић 
 • мр Ивана Златковић

Представници наставног особља – Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац

 • др Небојша Ристић 
 • мр Светомир Голубовић

Представници наставног особља – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

 • др Александра Јанковић 
 • Часлав Стоиљковић

Представници наставног особља – Одсек Висока пословна школа Блаце

 • др Игор Новаковић 
 • др Иван Никчевић

Представници ненаставног особља – Одсек Висока пословна школа Лесковац

 • Светлана Маринковић

Представници ненаставног особља – Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац

 • Ана Илић

Представници студената

 • Ђорђе Јовановић, Одсек Висока пословна школа Лесковац
 • Немања Томић, Одсек Висока пословна школа Блаце
 • Анђела Голубовић, Одсек за пољопривредно прехрамбене студије Прокупље