>> Ранг листa кандидата пријављених за Еразмус+ КА103 стипендије за стручне студентске праксе – Одлазна мобилност студената Академије Јужна Србија према ЕУ/програмским земљама <<

—–

>> Еразмус+ Конкурс по убрзаној процедури за пријаву студената Академије струковних студија Јужна Србија за Еразмус+ одлазну мобилност у сврху обављања праксе у школској 2022/23 години <<

—–

ЕРАЗМУС+ КА103: ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА

Упутство за слање документације:

 • Сва документа се шаљу у pdf формату.
 • Документа која захтевају потпис кандидата након попуњавања и потписивања, скенирати и послати као pdf документ
 • Пријава, заједно са свим пратећим документима се шаље на e-mail: konkurs-erasmus@akademijajs.edu.rs
 • Документа која се шаљу именовати на следећи начин: Редни број документа (како стоји на овој страни)-Тип документа-Име и презиме кандидата.pdf
  • Пример:
   • 1-Prijavni formular-Petar Petrović.pdf
   • 2-Pasoš-Petar Petrović.pdf
   • 3-CV-Petar Petrović.pdf
   • 4-Ugovor o učenju-Petar Petrović.pdf
   • …..

ВАЖНО: Укупна величина свих прилога збирно не сме да прелази 10Мb

1

Пријавни формулар: Student Application Form (попуњава се на енглеском)

Напомена: Након попуњавања документ одштампати и потписати. Обавезно обележити све прилоге који иду уз пријаву. Шаље се скениран документ.

2Скенирана прва страница пасоша
3

Биографија кандидата на енглеском језику: Europass

4

Уговор о учењу у сврху обављања стручне праксе: Erasmus+ Learning Agreement (Traineeship)

Напомена 1: искључиво користити дефинисане форме и попунити/потписати само верзију на енглеском која је меродавна (српска верзија служи као превод и приложити је уз енглеску верзију празну и без потписа). Шаље се скениран документ.

5Уверење о положеним испитима на текућим студијама на српском језику (осим за студенте прве године основних, специјалистичких и мастер струковних студија).
Студенти прве године основних, специјалистичких и мастер струковних студија достављају Уверење о статусу студента.
6Копија претходно стечених диплома високог образовања (за студенте специјалистичких и мастер струковних студија)
Студенти прве године струковних студија достављају сведочанство завршне године средње школе коју су завршили.
7Доказ о знању страног језика на којем се одвија мобилност са јасно назначеним нивоом
Напомена: Уколико страни језик на којем се одвија мобилност није енглески, приложити и доказ о знању енглеског језика
8Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страна)
9

Потписана Сагласност о прикупљању и обради података о личности

10Доказ о учешћу у међународним активностима у току студија (уколико je кандидат имао неке или све од следећих типова активности: награду на међународном такмичењу; излагање на међународној конференцији; учешће у међународном пројекту)
11Доказ о учешћу у Еразмус студентској мрежи ЕСН (уколико студент испуњава овај критеријум)
12Доказ који се захтева од стране Еразмус+ партнера (уколико такав постоји) на који се кандидат пријављује (нпр. доказ о оствареном контакту са супервизором на партнерској институцији)
13Доказ о неповољном социо-економском статусу (уколико студент испуњава овај критеријум и прилаже документацију дефинисану у позиву) у виду Уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства
14

Доказ о неповољном социо-економском статусу (уколико студент испуњава овај критеријум и прилаже документацију дефинисану у позиву), уз попуњену и потписану Изјаву

15Фотокопију личне карте или очитану личну карту која се прилаже уз доказе о неповољном социо-економском статусу
16

Доказ о статусу студента са инвалидитетом (уколико студент испуњава овај критеријум и прилаже документацију дефинисану у позиву), уз попуњен и потписан Образац

 Обавезна документација за све кандидате
 Уколико кандидат поседује (такође се бодује)
 Уколико партнерска институција тражи додатна документа
 Уколико кандидат прилаже доказ о статусу