I и II степен акредитованих струковних студија на Академији струковних студија Јужна Србија изводе се на српском језику.

Тим за међународну сарадњу ће организовати све активности и понудити помоћ у језичкој припреми ученика, наставног и ненаставног особља. Координатор за језике ће, по потреби, организовати припремни (основни) курс језика за долазеће студенте, наставно и ненаставно особље и биће на располагању за сваку врсту подршке и помоћи у току њихове мобилности. Циљ основног курса језика је да долазећи студенти буду самостални у комуникацији у Србији и похађају предавања и вежбе организоване на српском језику.

Сваки студент који учествује у одлазној мобилности мора испунити неколико услова укључујући оне који се односе на језичке и комуникацијске вјештине. Српски ученици почињу да уче енглески језик у основним школама, а енглески језик је један од курсева који студенти похађају на првом нивоу студија на АССЈС. Одређени број студената на првом нивоу студија на АССЈС учи француски и енглески језик. Координатор за језике у Тиму за међународну сарадњу АССЈС ће у процесу одабира студената за мобилност спроводити испите за учење страних језика. Студенти одабрани за одлазну мобилност могу похађати бесплатну додатну обуку страних језика и врсту културне припреме у зависности од земље у коју студенти иду у оквиру свог програма мобилности који координатор организује (по потреби).