Руководилац тима за међународну сарадњу

ЕСПБ координатор

Координатор за мобилност запослених

Координатор за мобилност студената 

Координатор за стране језике

Представник Одсека Висока пословна школа Лесковац у Тиму за међународну сарадњу

Представник Одсека за технолошко уметничке студије Лесковац у Тиму за међународну сарадњу

Представник Одсека Висока школа за васпитаче Бујановац у Тиму за међународну сарадњу