Свим долазећим студентима биће пружене неопходне информације о путовању, смештају, граду и институцији, осигурању и контакт особи која ће им помоћи у процесу интеграције. АССЈС пружа свим долазећим студентима преглед планираних активности на почетку сваког семестра и нуди услуге саветовања у вези са академским и општим питањима и недоумицама (лични тутори). Тим Канцеларије за пројекте и међународну сарадњу организоваће „недељу добродошлице“ за све долазеће студенте. Укључиће различите врсте активности, догађаје, званичну презентацију Академије као и одређене административне процедуре. Ученици који долазе у АССЈС биће активно укључени у друштвена и културна дешавања. У циљу јачања интеграције сви долазећи студенти биће информисани о раду парламента АССЈС и његовим активностима. Штавише, долазећи студенти ће комуницирати са студентом домаћином који ће понудити помоћ у проналажењу смештаја, доласку у АССЈС, упознавање са особљем АССЈС и његовим студентима… Координатор мобилности особља ће помоћи особљу које долази у АССЈС око процедуре доласка, резервације смештаја и понуде и пружити им додатну подршку у вези са свим академским и другим питањима у вези са њиховим доласком.