Сви студијски програми на Академији струковних студија Јужна Србија су акредитовани и изводе се на српском језику.

ЕСПБ координатор ће бити на располагању студентима за сваку врсту подршке и помоћи пре, током и после мобилности (ectscoordinator@akademijajs.edu.rs).