ОБУКЕ ИЗ АГРОТУРИЗМА

Поштовани делатници у агротирузму,

пратећи потребе савременог туристичког тржишта, на којем агротуризам постаје све значајнији сегмент туристичке понуде, и потребе деталника ангажованих у агротуристичким објектима и услугама, креирали смо заједно са партнерским институцијама низ обука које ће Вам помоћи да стекнете нова сазнања, развијете практичне вештине и усвојите позитивне ставове неопходне за даљи раст и развој Ваших пословних подухвата у области агротуризма. Све обуке су сврстане у 2 програма:

Програм ‘’Управљање домаћинством у агротуризму’’ састоји се од 15 кратких модула који су намењени усвајању примењивих знања и стицању практичних вештина које се свакодневно користе у обављању агротуристичке делатности и вођењу агротуристичког бизниса.

Програм обука можете преузети овде: https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2021/04/2020-KATALOG-1-UPRAVLJANJE-DOMACINSTVOM-U-AGROTURIZMU.pdf

Програм ‘’Креирање програма за госте’’ састоји се од 17 кратких модула који су намењени усвајању примењивих знања и стицању практичних вештина које се свакодневно користе у обављању агротуристичке делатности и пружању квалитетне и услуге гостима.

Програм обука можете преузети овде: https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2021/04/2020-katalog-2-kreiranje-progrma-za-goste.pdf

Одлука о усвајању курсева креираних у оквиру LANDS пројекта: https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2021/04/Odluka-u-vezi-projekta.pdf

Програми обука у агротуризму развијени су у оквиру регионалног пројекта ‘’Следећа дестинација Балкан: иницијатива за развој агротуризма’’ који спроводи конзорцијум 15 институција, а финансира ЕУ у оквиру програма ERASMUS+ изградња капацитета у високом образовању. Информације о пројекту и доступним обукама можете пронаћи на сајту www.landsproject.net