sp

Формиран Савет послодаваца на Академији струковних студија Јужна Србија

На Академији струковних студија Јужна Србија одржан је састанак руководства Академије и представника привреде са циљем оснивања Савета послодаваца на Академији. Савет послодаваца је саветодавни орган Академије који је основан ради остваривања сарадње између Академије и послодаваца који радно ангажују кадрове који заврше студијске програме Академије. Ова сарадња, поред осталог, има за циљ развој и унапређење студијских програма Академије у складу са потребама тржишта рада. Зоран Димитријевић је именован за председника Савета послодаваца, а заменици председника су: Бобан Гашић, испред Одсека за пословне студије Лесковац, Драгана Настић, испред Одсека за технолошко–уметничке студије Лесковац, Иван Раичевић, испред Одсека за пословне студије Блаце, Звездан Гавриловић, испред Одсека за пољопривредно–прехрамбене студије Прокупље и Милован Алексић, испред Одсека студија за васпитаче Бујановац.

Comments are closed.