mpntr

Дуални модел студија на Одсеку за пословне студије Лесковац

Од следеће академске године студенти Одсека за пословне студије Лесковац Академије струковних студија Јужна Србија започињу образовање по дуалном моделу студија!

Дуални модел реализације наставе је новина у високом образовању и уводи се са циљем унапређења квалитета образовања и стицања савремених компетенција, односно са циљем сублимације знања, вештина, способности и ставова путем учења кроз рад.

Академија струковних студија Јужна и Србија – Одсек за пословне студије Лесковац је међу првима препознала значај дуалног модела образовања и почиње са реализацијом дуалног модула, најпре на студијском програму Менаџмент технологије хране и гастрономије, а затим и на осталим студијским програмима основних струковних студија.

Студенти који се определе за овај начин студирања теорију ће учити на Одсеку, а практичне вештине ће стицати код великог броја послодаваца са којима Академија има потписан уговор о дуалном моделу студија. За студенте је дуални модел студија значајан јер уче кроз рад, припремају се за посао у струци и за то добијају новчану надокнаду, а послодавци добијају обучене и спремне младе кандидате.

Comments are closed.