6

Потписивање уговора о дуалном моделу на Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

Академија стровних студија Јужна Србија је прва високошколска установа у струковном образовању која од следеће године креће са реализацијом дуалног модела образовања. Овај модел студија у високом образовању омогућава студентима да се кроз активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и рад код послодавца, стичу знање и вештине, у складу са студијском програмом. Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље, која је део Академије струковних студија Јужна Србија, посетила је др Габријела Грујић, помоћник министра за дуално образовање и васпитање, Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Циљ посете било је присуство званичном потпиосивању уговора председника Академије, др Звонка Златановића и будућих послодаваца који ће учествовати у дуалном моделу образовања. Уговори су потписани са пекаром Бранковић из Ниша, млекаром Milk Haus из Ниша, Акционирским друштвом Планинка из Куршумлије и Топличким виноградима из Прокупља. На тај начин, овај Одсек омогућиће својим будућим студентима студијских програма Воћарство и виноградарство и Прехрамбена технологија, учење кроз рад у овим компанијама и стицање савремених вештина као и вештину управљања знањима кроз праксу.

Comments are closed.