Prag - 1

Представник наше Академије на међународном TCA догађају „Growing with ICM“ у Прагу

Руководилац Тима за међународну сарадњу наше Академије, др Драган Стојановић, проф. боравио је у Прагу (Чешка Република) у периоду од 22.-26. новембар 2021. године како би присуствовао Ерасмус TCA догађају под називом „Growing with ICM“.

Национална агенција за реализацију Ерасмус програма у Републици Србији, изабрала је др Драгана Стојановића да буде један од представника наше земље на овом скупу који је окупио представнике високошколских институција и националних агенција 18 Европских земаља. Главна тема овог скупа који је реализован у оквиру ТCA програма активности (Training and Cooperation Activity) била је међународна кредитна мобилност, где су кроз предавања и многобројне радионице обрађене и следеће актуелне теме:

  • Мобилност и сајбер безбедност
  • Безбедност и управљање кризама
  • Финансијски менаџмент
  • Ерасмус+ 2022 – 2027 и међународна кредитна мобилност
  • Инклузија

Ово је била и прилика за представљање наше институције и договора за успостављање нових партнерстава и сарадње у оквиру Европског образовног простора. Нова парнерства ће се реализовати кроз повећан број могућности за мобилност студената и запослених, заједничке припреме и апликације за нове међународне пројекте, као и другим облицима сарадње. Скуп су заједно на највишем нивоу организовале Националне агенција за реализацију Ерасмус програма Чешке и Малте.

Comments are closed.