радионица2

Прва радионица на Одсеку за технолошко уметничке студије Лесковац

Како написати радну биографију CURRICULUM VITAE – CV” назив је прве радионице коју је 09.12.2021. одржао Тим за каријерно вођење и саветовање студената у рачунарском центру Одсека за технолошко уметничке студије Лесковац. 
Значај формираног Тима огледа се у пружању помоћи при едукацији, поспешивању интересовања, усавршавању способности и усмеравању у процесу даљег стручног оспособљавања и усавршавања. Прве радионице су усмерене ка оспособљавању студената за улазак на тржиште рада кроз савладавање основих норми у припреми потребне документације и упознавање са основним техникама при њиховој изради.
Радионици су, која је овог пута изведена непосредно у просторијама Одсека, присуствовали студенти основних, али мастер струковних студија са свих студијских програма, што је потврдило важност постојања оваквог вида едукације. 
Наставници Одсека који су водили радионицу, предавач МА Милена Савић и аститент МА Сандра Стојановић, су кроз предавање и практичне примере увели студенте у први корак писања биографије, коју су студенти, по датим моделима, самостално радили.
Радионица је медијски пропраћена присуством локалне телевизије, а осим представљања од стране координатора Тима проф. др Сузане Ђорђевић, прилику да изнесу своја очекивања од овог вида едукације имали су студенти. Тим за каријерно вођење припрема нове радионице, које ће бити извођене у онлине облику преко zoom платформе, што ће омогућити приступ свим заинтересованим лицима.

Comments are closed.