Radni sastanak 28.1.22

Посета Текстилно технолошком факултету у Загребу

Посета Текстилно технолошком факултету у Загребу са којима од септембра 2021. год. имамо потписан уговор о пословно техничкој сарадњи. ТТФ организује научни скуп Текстилна знаност и господарство од 2008 год. Тема овогодишњег 14. научно-стручног симпозијума је Трансфер иновација у господарство, одржана је 26.01.2022. године. Са колегама са Текстилно технолошког факултета је договорена сарадња на пољу мобилности студената, наставника, могућности употребе њихових лабораторија за испитивања за потребе завршних и мстер радова као и могућност сарадње на заједничким пројектима.

Comments are closed.