Sastanak-1

Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију одржао састанак са шефовима катедри АССЈС

Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију др Предраг Стаменковић одржао је састанак са шефовима катедри АССЈС на коме су разматране досадашње активности из домена акредитације и наставе, анализа оптерећења наставника и сарадника, као и акредитациони планови на одсецима Академије.

„Катедре имају интегративну функцију у оквиру Академије коју остварују кроз повезивање, заједнички рад и комуникацију наставника и сарадника са различитих одсека Академије који су бирани у истој или сродним научним, уметничким односно стручним областима”.

Comments are closed.