Sastanak-1

Pomoćnik predsednika Akademije za nastavu i akreditaciju održao sastanak sa šefovima katedri ASSJS

Pomoćnik predsednika Akademije za nastavu i akreditaciju dr Predrag Stamenković održao je sastanak sa šefovima katedri ASSJS na kome su razmatrane dosadašnje aktivnosti iz domena akreditacije i nastave, analiza opterećenja nastavnika i saradnika, kao i akreditacioni planovi na odsecima Akademije.

„Katedre imaju integrativnu funkciju u okviru Akademije koju ostvaruju kroz povezivanje, zajednički rad i komunikaciju nastavnika i saradnika sa različitih odseka Akademije koji su birani u istoj ili srodnim naučnim, umetničkim odnosno stručnim oblastima”.

Comments are closed.