image7 (1)

АССЈС суделовала у реализацији практичног дела пројекта Технолошког факултета из Новог Сада

АССЈС – Одсек Висока пословна школа, учествовала је у практичном делу радионице у оквиру пројекта “Трансфер знања између научно-истраживачких организација и произвођача у циљу унапређења технологије и квалитета домаћих алкохолних пића и промоција културе конзумирања и уклапања са домаћом храном”.

Пројекат је финансиран од стране Управе за аграрна плаћања – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а носилац је Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад.

Comments are closed.