image1 (7)

Седница Савета послодаваца АССЈС

У петак 27. јануара 2023. године, одржана је редовна седница Савета послодаваца Академије струковних студија Јужна Србија. Ово тело које је формирано у складу са Законом о високом образовању има за основни циљ унапређење сарадње између Академије и привреде која запошљава наше студенте након завршеног школовања.
Представници Академије су упознали привреднике са новинама и активностима на високошколској установи, предстојећем циклусу акредитације студијских програма, као и досадашњим искуствима и драгоценој помоћи коју су том процесу дали привредници. Чланови Савета послодаваца су изнели идеје и предлоге за унапређење сарадње између Академије и привреде, и представили неке од актуелних изазова са којима се сусрећу приликом проналажења и одабира младих кадрова које ће запослити.

Comments are closed.