20230207_142312

Учешће представника АССЈС, на дводневној радионици „Унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању” у Грацу у Аустрији

Наставник страног језика на АССЈС, др Ивана Јовановић Николић, имала је ту част да, као једини представник Србије, узме учешће у дводневној радионици „Унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању” (енгл: Enhancing language education in cross-border vocational education), одржаној 7. и 8. фебруара 2023. године у Грацу, у Аустрији. Овај пројекат реализује се у оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences). Сам пројекат има за циљ промоцију и имплементацију иновативних процеса који потпомажу превазилажење културолошких али и језичких граница а посебан фокус стављен је на примену CLIL методологије уз помоћ које се, на ефикасан начин а кроз систем струковног образовања, одговара на потребе тржишта рада, посебно у пограничним областима широм Европе. Почетну осносу у осмишљавању али и реализацији овог пројекта представљају Европски језички портфолио (European Language Portfolio), Оквир за плуралистичке приступе језицима и културама (енгл. FREPA – Framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures) као и Водич за израду и имплементацију наставних планова и програма за вишејезично и интеркултурно образовање (енгл. Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education).

Радећи у малим групама, учесници су имали прилику да дају свој допринос у финализацији Приручника за унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању и тржишту рада и да дају предлоге за превазилажење многобројних изазова по питању интеграције потребе за развојем интеркултурних компетенција и плуралингвалности у наставним плановима и програмима језика струке. Кроз имплементацију овог Приручника и других материјала насталих у процесу реализације овог пројекта, очекује се увођење нових садржаја у програме страних језика а који подржавају друштвени плурализам, препознавање и уважавање лингвистичке и културолошке разноликости и развој флексибилности и способности прилагођавања у интеркултурном контексту.

Више информација о пројекту доступно на:

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/Enhancinglanguageeducationincrossborderprofessionalandvocationaleducation/tabid/4303/Default.aspx

као и www.ecml.at/inspiringinnovation

Comments are closed.