image0 (13)

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању на АССЈС

Ради унапређивања дуалног образовања, у претходном периоду радило се на изменама и допунама Закона о дуалном образовању. Министарство просвете и Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација су започели са спровођењем јавне расправе за Нацрт закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању.
Академија струковних студија Јужна Србија је једна од првих високошколских установа која је препознала улогу и значај дуалног модела студија. Одмах после усвајања Закона о дуалном моделу студија у високом образовању, Академија Јужна Србија је испунила све стандарде који се односе на акредитацију модула дуалног модела студија, тако да данас студенти ове установе имају прилику да студирају по дуалном моделу студија на студијском програму Менаџмент технологије хране и гастрономије (Одсек Висока пословна школа Лесковац), као и на студијском програму Текстилно инжењерство (Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац). У плану је акредитација модула дуалног модела студија и осталих студијских програма, како би студенти значајно повећали своју конкурентност на тржишту рада и имали веће шансе за запошљавање код послодаваца код којих обављају учење кроз рад, али и код других послодаваца из исте делатности. Установа ће и у будућем периоду наставити да одржава и унапређује сарадњу са послодавцима како би што ефикасније одговорила на потребе привреде и тржишта рада у савременим условима.

Comments are closed.