image1 (14)

Сарадња АССЈС и Високе школе организационих наука ЕДУКА из Београда

Данас је у Лесковцу потписан Меморандум о сарадњи између Академије струковних студија Јужна Србија Лесковац и Високе школе организационих наука ЕДУКА из Београда. 
Сарадња између наших високошколских установа ће се посебно интензивирати приликом припреме и извођења свих облика научно-истраживачког рада и наставе, аплицирања за пројекте код домаћих и међународних фондова, реализације пројеката као и код организовања стручних и научних скупова, конференција, предавања, манифестација, студијских путовања, основних, специјалистичких и мастер студија.

Comments are closed.