image3 (6)

Представници АССЈС на стручном саветовању у оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” у Београду

Руководилац одсека Висока школа за васпитаче Бујановац – АССЈС са сарадником присуствовала је стручном саветовању, у оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”, који спроводи Министарство просвете уз финансијску подршку Светске банке, а са сврхом представљања циљева, резултата и предстојећих активности кроз које Министарство пружа подршку унапређивању иницијалног образовања васпитача.
Уводну реч одржао је министар просвете Бранко Ружић, а у току саветовања пристнима су се обратили проф. др Александар Стојановић и проф. др Живка Крњаја. О искуствима у пилотирању пројекта “ПРОТОТИП” за реализацију студентске праксе у вежбаоници у сарадњи са предшколским установама изнели су представници Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум и Учитељског факултета Универзитета у Београду.

Comments are closed.