image0 (24)

Нови студијски програм МСС на нашој Академији

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ) акредитовало је нови студијски програм мастер струковних студија на Одсеку Висока школа за васпитаче Бујановац: МСС Мастер струковни васпитач – 25 студената.
АССЈС – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац ће у складу са акредитацијом расписати конкурс за упис студената на МСС у школској 2023/24 години.

Comments are closed.