image5 (6)

Потписан Меморандум о сарадњи између наше Академије и Академије струковних студија Шумадија из Крагујевца

Дана 9. маја 2023. године, у Лесковцу, потписан је Меморандум о сарадњи између Академије струковних студија Јужна Србија из Лесковца и Академије струковних студија Шумадија из Крагујевца. Меморандум су потписали председник АССЈС др Предраг Стаменковић и председник АССШ др Милан Ђорђевић.
Продубљивање сарадње између наших високошколских установа допринеће унапређењу квалитета високог образовања и сарадње наставника, сарадника, студената и студентских организација у области академске и културне делатности у циљу стицања знања, као и развијања свести о везама које су неопходне за успех и позиционирање обе институције у областима од заједничког интереса.

Comments are closed.