Пројекти у реализацији

Реализовани пројекти

У оквиру Еразмус+ пројекта мобилности запослених КА103 бр. 2019-1-РС01-КА103-000684, реализованог у периоду од 21.03. до 25.03.2022. године, учесници програма мобилности имали су прилике да се првенствено упознају са начином рада високошколске установе домаћина (Вишја струковна школа Цеље) кроз низ састанака са руководством школе и службама надлежним за организацију и спровођење наставног процеса, програма стручног оспособљавања и повезивања са представницима привреде.

У циљу размене искустава везаних за процес институционалне интернационализације, програма целоживотног учења, развоја програма мобилности (студената, наставника и ненаставног особља) и програма транснационалне и међународне сарадње, учесници програма су имали одвојене састанке са члановима тима за међународну сарадњу где се говорило о реализованим, текућим али и будућим програмима и пројектима који имају за циљ даљи развој знања и вештина студената неопходних за запошљавање на европском и светском тржишту рада. Домаћини су, кроз презентацију резултата реализованих пројеката, поделили информације о потенцијалним партнерима за будућу сарадњу у пројектима везаним за развој нових студијских програма, програма стручног оспособљавања и програма мобилности.

 

Учесници мобилности су одржали по 4 часа наставе студентима на установи домаћина.

 

Посећен је Дневни центар активности за старе „Друштво TOTI DCA Марибор“ где се разговарало о важности социјалног предузетништва, условима за развој програма из ове области како у Словенији тако и у Србији.

 

Један део програма мобилности обухватио је посету Стекларни „Рогашка.“ У вишечасовној посети овом предузећу, учесници мобилности упознати су са принципима рада овог пословног гиганта са дугогодишњом традицијом.

 

На Велеучилишту у Карловцу, учесници програма мобилности, сусрели су се са руководством ове образовне институције и кроз низ састанака са руководиоцима студијских програма, Продеканом за наставу, Продеканом за стручни, знанствени рад и међународну сарадњу, представницима Центра за мехатронику и Службе за лабораторијске делатности, разговарали о могућностима сарадњу двеју високошколских установа. Учесници мобилности обишли су лабораторије, стручне службе, библиотеку, дом за смештај и исхрану студената, Центар за мехатронику и добили више информација о раду ових служби (сектора), начинима реализације наставе те системима очувања и унапређења наставног процеса и обезбеђења квалитета студената, наставе, кадрова и наставне и научне литературе.

У оквиру Еразмус+ пројекта мобилности запослених КА103 бр. 2019-1-РС01-КА103-000684, реализованог у периоду од 21.03. до 25.03.2022. године, учесници програма мобилности имали су прилике да се упознају са начином рада Факултета за туризам и угоститељство - Охрид (високошколска установа домаћин), кроз низ састанака са руководством факултета (деканом и продеканом за наставу) и различитим службама у склопу истог. Учесници мобилности обишли су просторије факултета и упознали се са условима у којима студенти студирају и начиниом реализације наставе, те добили више информација о раду стручних служби. Кроз низ састанака, размењена су искуства о начинима очувања и унапређења наставног процеса и обезбеђења квалитета студената, наставе, кадрова, те наставне и научне литературе. Учесници мобилности одржали су по 8 часова наставе студентима на установи домаћина.

У оквиру Еразмус+ пројекта мобилности запослених КА103 бр. 2019-1-РС01-КА103-000684, реализованог у периоду од 28.03. до 30.03.2022. године, учесници програма мобилности имали су прилике да се упознају са начином рада Факултета за Бизнис економија - Скопље (високошколска установа домаћин), конкретно, начином рада студентске службе, те разменили искуства у раду са студентима.

Професори ВПШСС Лесковац су у оквиру пројекта Еразмус+ КА107 боравили на Универзитету УСАМВ у Клужу у циљу поспешивања мобилности наставника и студената између две високошколске установе. У оквиру Еразмус+ пројекта договорена је размена студента, тако да ће већ у току следеће школске године студенти овог универзитета боравити у нашој школи, као и наши на УСАМВ у Клужу.
Ово је била прилика за размену искустава, посебно у делу унапређења рада Канцеларије за пројекте и међународну сарадњу ВПШСС Лесковац, као и прилика за договор о заједничкој апликацији за будуће пројекте.