Пројекти у реализацији

Академија Јужна Србија партнер је на трогодишњем Erasmus пројекту који се реализује у оквиру групе пројеката за подизање капацитета у високом образовању. Први пут ће наша установа и њени запослени бити у улози оних који преносе своје знање и раде на подизању капацитета других високошколских установа у циљу унапређења одрживог економског развоја у региону Африке.

Kоординатор пројекта је Универзитет из Weidenbach-a (Немачка), а академски партнери из Европе Универзитет из Напуља (Италија), Универзитет из Марсеја (Француска), као и наша АССЈС (Србија), који ће на овом пројекту сарађивати са универзитетима из Сенегала и Јужноафричке Републике.

AССЈС на Kick-off састанку пројекта MASSTER у Трисдорфу (Немачка)

Председник Академије др Предраг Стаменковић и помоћник председника др Драган Стојановић, учествовали су на Kick-off састанку у оквиру пројекта MASSTER као представници партнера на пројекту. Састанак је организовао пројектни координатор Универзитет примењених студија у Трисдорфу (Немачка). Kick-off састанак окупио је 13 партнера из Европе и Африке са циљем да се започне са имплементацијом пројектних активности кроз формирање пројектних тимова и дефинисање почетних пројектних задатака. Фокус самог пројекта MASSTER (Managing (South) Africa and Senegal Sustainability Targets through Economic-diversification of Rural-areas ) је на испуњењу циљева одрживости у Јужној Африци и Сенегалу путем економске диверсификације руралних подручја.

Реализовани пројекти

Председник Академије Јужна Србија др Предраг Стаменковић и помоћник председника др Драган Стојановић, посетили су у оквиру КА131 Еразмус+ пројекта Универзитет Gävle (Шведска). У току посете реализован је велики број састанака током којих су се наши професори срели са представницима руководства Универзитета, Канцеларије за међународну сарадњу, руководиоцима лабораторија где се реализују истраживачки пројекти, као и студентским омбудсманом и члановима сектора за помоћ и саветовање студената. Руководиоци пројекта „Green“ који је део престижне иницијативе Европских Универзитета, представили су гостима из Србије до сада постигнуте резултате и понудили сарадњу.

Наши професори имали су прилику и да посете неколико предавања у оквиру различитих студијских програма и да упознају колеге које изводе наставу на њима. Колеге са установе домаћина су представили савремене кабинете и учила која се користе у настави, као и библиотеку са великим бројем наслова и посебним просторима за појединачно и колективно учење студената. Након посете, неке колега са Универзитета Gävle изразиле су жељу да посете нашу Академију. Ове посете биће реализоване као део наставка сарадње.

Реализацијом седам мобилности запослених на нашој Академији успешно су завршене активности на страним високошколским институцијама у оквиру Еразмус КА103 пројекта. Они су боравили на Велеучилишту у Шибенику, Свеучилишту у Загребу, и Факултету за туризам и угоститељство у Охриду. Све одобрене мобилности реализоване су према плану пројекта, а наше колеге запослене на административним, као и пословима наставе су били у прилици да стекну драгоцена искуства која ће им пуно значити у даљем раду. Њиховим гостовањем у иностранству они су допринели и интернационализацији наше установе и поставили темеље за нову и проширење постојеће сарадње. У оквиру овог пројекта је и 11 студената Академије реализовало стручну праксу у организацијама у Р. Словенији, Р. Хрватској и Р. Северној Македонији.

У оквиру Еразмус+ пројекта мобилности запослених КА103 бр. 2019-1-РС01-КА103-000684, реализованог у периоду од 21.03. до 25.03.2022. године, учесници програма мобилности имали су прилике да се првенствено упознају са начином рада високошколске установе домаћина (Вишја струковна школа Цеље) кроз низ састанака са руководством школе и службама надлежним за организацију и спровођење наставног процеса, програма стручног оспособљавања и повезивања са представницима привреде.

У циљу размене искустава везаних за процес институционалне интернационализације, програма целоживотног учења, развоја програма мобилности (студената, наставника и ненаставног особља) и програма транснационалне и међународне сарадње, учесници програма су имали одвојене састанке са члановима тима за међународну сарадњу где се говорило о реализованим, текућим али и будућим програмима и пројектима који имају за циљ даљи развој знања и вештина студената неопходних за запошљавање на европском и светском тржишту рада. Домаћини су, кроз презентацију резултата реализованих пројеката, поделили информације о потенцијалним партнерима за будућу сарадњу у пројектима везаним за развој нових студијских програма, програма стручног оспособљавања и програма мобилности.

 

Учесници мобилности су одржали по 4 часа наставе студентима на установи домаћина.

 

Посећен је Дневни центар активности за старе „Друштво TOTI DCA Марибор“ где се разговарало о важности социјалног предузетништва, условима за развој програма из ове области како у Словенији тако и у Србији.

 

Један део програма мобилности обухватио је посету Стекларни „Рогашка.“ У вишечасовној посети овом предузећу, учесници мобилности упознати су са принципима рада овог пословног гиганта са дугогодишњом традицијом.

 

На Велеучилишту у Карловцу, учесници програма мобилности, сусрели су се са руководством ове образовне институције и кроз низ састанака са руководиоцима студијских програма, Продеканом за наставу, Продеканом за стручни, знанствени рад и међународну сарадњу, представницима Центра за мехатронику и Службе за лабораторијске делатности, разговарали о могућностима сарадњу двеју високошколских установа. Учесници мобилности обишли су лабораторије, стручне службе, библиотеку, дом за смештај и исхрану студената, Центар за мехатронику и добили више информација о раду ових служби (сектора), начинима реализације наставе те системима очувања и унапређења наставног процеса и обезбеђења квалитета студената, наставе, кадрова и наставне и научне литературе.

У оквиру Еразмус+ пројекта мобилности запослених КА103 бр. 2019-1-РС01-КА103-000684, реализованог у периоду од 21.03. до 25.03.2022. године, учесници програма мобилности имали су прилике да се упознају са начином рада Факултета за туризам и угоститељство - Охрид (високошколска установа домаћин), кроз низ састанака са руководством факултета (деканом и продеканом за наставу) и различитим службама у склопу истог. Учесници мобилности обишли су просторије факултета и упознали се са условима у којима студенти студирају и начиниом реализације наставе, те добили више информација о раду стручних служби. Кроз низ састанака, размењена су искуства о начинима очувања и унапређења наставног процеса и обезбеђења квалитета студената, наставе, кадрова, те наставне и научне литературе. Учесници мобилности одржали су по 8 часова наставе студентима на установи домаћина.

У оквиру Еразмус+ пројекта мобилности запослених КА103 бр. 2019-1-РС01-КА103-000684, реализованог у периоду од 28.03. до 30.03.2022. године, учесници програма мобилности имали су прилике да се упознају са начином рада Факултета за Бизнис економија - Скопље (високошколска установа домаћин), конкретно, начином рада студентске службе, те разменили искуства у раду са студентима.

Професори ВПШСС Лесковац су у оквиру пројекта Еразмус+ КА107 боравили на Универзитету УСАМВ у Клужу у циљу поспешивања мобилности наставника и студената између две високошколске установе. У оквиру Еразмус+ пројекта договорена је размена студента, тако да ће већ у току следеће школске године студенти овог универзитета боравити у нашој школи, као и наши на УСАМВ у Клужу.
Ово је била прилика за размену искустава, посебно у делу унапређења рада Канцеларије за пројекте и међународну сарадњу ВПШСС Лесковац, као и прилика за договор о заједничкој апликацији за будуће пројекте.